Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Programın  Amacı ;Biyoloji Öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında biyoloji konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.
 
Programda  Okutulan  Belli  Başlı Dersler
 
Biyoloji Öğretmenliği programında ilk yıl öğrencilere Genel Biyoloji, Kimya, Fizik, Biyometri ve Jeoloji konularında dersler verilir. Daha sonraki yıllarda Botanik ve Zooloji, Hücre Biyolojisi,Genetik, Fizyoloji, Anatomi, Ekoloji gibi alan dersleri okutulur. Ayrıca program boyunca, Eğitim Psikolojisi, Genel Öğretim Metotları,Özel Öğretim Metotları, Ölçme-Değerlendirme ve Rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir .
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler; Biyoloji Öğretmenliği programını bitirenlere "Biyoloji Öğretmeni" unvanı verilir . Biyoloji öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansı­tılmasına çalışır .
 
Çalışma Alanları
 
Biyoloji öğretmenleri resmi ve özel liselerde, meslek liselerinde ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler .
 
Özel yurtlar daha çok yüksek gelirli öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.