Biyoloji Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Programın Amacı; Biyoloji programının amacı canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi konularında eğitim yap­ maktır.
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
 
Biyoloji programında dört yıllık eğitim kuramsal ve uygu­ lamalı olarak yürütülür. Başlıca dallar Botanik, Zooloji, Mikrobiyoloji, Ekoloji başlıkları altında toplanabilir .
 
Botanik: Bitkilerin yapıları, yayılmaları gibi konularla ilgilidir. Zooloji: Hayvanların yapısı, başlangıcı, yayılmaları ve genetiği gibi konuları  içerir.
Ekoloji (Çevrebilim): Canlıların birbirleri ve çevre koşulları ile  ilişkilerini  içerir.
Mikrobiyoloji: Bütün mikroskobik canlılar (bakteriler, virüsler) ile ilgili konuları içerir.
Hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlılarla ilgili konuları içerir.
 
ilk yıl öğrencilere temel bilimler, genel biyoloji (kimya, fizik, biyometri ve jeoloji) konularında dersler verilir.ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi gibi alanlarda dersler verilir . Öğrenciler laboratuvarda uygulama çalışmaları yaparlar . Uygulama çalışmalarının bir bölümü de arazide yapılır.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler; Biyoloji programını bitirenler "Biyolog" unvanını alırlar. Biyolog genellikle laboratuvarlarda canlı veya ölü bitki, hayvan ve insanın hücre veya dokularının yapısını, çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu yapıda meydana gelen değişik­ likleri inceler.
 
Çalışma Alanları; Biyologlar günümüzde yoğun olarak Sağlık Bakanlığı'na ve SGK'ya bağlı hastanelerde, üniversitelerin Tıp Fakülte­ lerinde, Hidrobiyoloji Araştırma Merkezlerinde, Çevre Bakanlığı'na ve Orman, Tarım ve Köy işleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışabilirler . Mezunlar Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığına veya özel sektöre bağlı orta dereceli okullarda ve dershanelerde biyoloji öğretmenliği yapabilirler. Ancak kişinin fen bilgisi, çevre ve insan, araştırma teknikleri, trafik ve ilk yardım ile tarım derslerinden birine atanabilmesi için bu alanda Bakanlığın yeterli sayacağı ölçüde dersler aldığını kanıtlaması gerekmektedir .
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu: Moleküler biyoloji ve genetik alanının hızlı gelişimi ve gittikçe önem kazanması bu alanda yüksek lisans yapmış bölüm mezunlarının iş bulma olanağını artıracaktır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
-Doğayı sevmesi ve canlılarla uğraşmaktan hoşlanması
-Görme sorununun olmaması
-Sayısal düşünme gücüne sahip olması
-Bilimsel meraka ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olması
-Matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu konularda başarılı olması
-Sorumlu, sabırlı, titiz olması
-Ekip çalışmasına açık olması
-Gözlem verilerini bütünleştirebilmesi
-Tedbirli ve dikkatli olması, dikkatini bir noktada uzun süre yoğunlaştırabilmesi gerekir.
 
Devlet yurtları dar gelirli öğrenciler için çeşitli sosyal imkanlar sağlamaktadır.