Biyokimya Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Programın Amacı
 
Biyokimya programının amacı; biyolojik bilimler, sağlık bi­ limleri, beslenme ve çevre olayları ile ilgili konularda eğitim yapmaktır.
ikinci yıldan sonra öğrenciler alt dallardan birine yönelmek­ tedirler.
 
Biyokimyagerlik dalına geçenler Biyofizikokimya,Enzimoloji, ilaç Kimyası, Beslenme, Toksikoloji, Klinik Kim­ ya, Genetik, Fermantasyon Teknolojisi, Endüstriyel Hijyen, Atık Değerlendirmesi ve Arıtma Yöntemleri gibi dersleri okumakta ve uygulama yapmaktadırlar.
 
Programda Yer Alan Belli Başlı Dersler
 
Biyokimya programı "Biyokimyagerlik" ve "Biyoteknoloji Ağırlıklı Kimyagerlik" olmak üzere iki alt dala ayrılmaktadır. Biyokimya programının ilk iki yılında hücre Biyoloji, Mik­ robiyoloji, Fizyoloji, Histoloji, Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Matematik Bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır .
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler; Biyokimya programını bitirenlere bitirdikleri dala göre "Biyokimyager" veya "Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager" unvanı verilmektedir. Biyokimyagerler, biyokimya analiz bilimlerinde ve laboratuvarlarında sağlıkla ilgili testleri yapar, yeni test yöntemleri geliştirirler; gıda ve ilaç sektöründe kalite kontrol işlerini yaparlar; projelerin yürütülmesinde görev alırlar.
 
Çalışma Alanları
 
Mezunlar, gıda, ilaç, tıbbi kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversitede, tıbbi tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin araştırma laboratuvarlarında görev  alabilirler 
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
 
Bu mesleğin sürekli gelişen geniş bir çalışma alanının olması bu mesleğin iş bulma olanaklarının daha da artmasına neden olacaktır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
-Görme sorunu olmaması
-Kimyasal maddelere alerjisi olmaması
-Sayısal düşünme gücüne sahip olması
-Bilimsel merakı olan, araştırmacı kişiliğe sahip olması
-Bir işi planlayabilmesi ve uygulamaya koyabilmesi
-Matematik ve fen bilimlerine ilgili ve bu konularda başarılı olması
 
Kız yurtlarına veya erkek yurtlarına başvuru yapacak olan öğrenciler ön bilgi almasında fayda var.