Bilim Tarihi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Bilim tarihi programının amacı, tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin gelişmesini, bi- limsel gelişmenin geçirdiği değişik evreleri, gelişimi etkileyen etmenleri inceleyecek araştırıcılar yetiştirmektir.
Bilim tarihi programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda bilim tarihi, matematik tarihi, ilk çağ felsefe ta- rihi, mantık, sosyoloji tarihi, fizik tarihi, bilim tarihi, metin incelemeleri gibi dersler okutulmaktadır. Öğrenciler, eski Yunanca, Latince, Arapça ve Farsça dillerinden birini öğrenmek zorundadır.
 
Çalışma Alanları:
Bilim Tarihi mezunları programını bitirenler “Bilim Tarihçisi” unvanı ile görev alırlar. Bilim tarihçisi çeşitli dallarda bilimsel bilginin nasıl eski dönemlerden günümüze kadar gelen bilimsel metinleri değerlendirerek, yapılan çalışmaların bilimin gelişmesine katkısını değerlendirir.
Bilim tarihi mezunları Üniversitelerde, bilim ve kültür kurumlarında (vakıflar, basın – yayın kuruluşları vb.) araştırıcı olarak görev alabilirler ortaöğretim kurumlarında bilim tarihi dersini okutabilirler.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
•    Temel bilimlere ve sosyal bilimlerle ilgili konulara merak duymak
•    Güçlü bir belleğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak
•    Bilimsel çalışmalardan hoşlanmak gerekir.
 
Yurt konusunda tereddütte kalan öğrenciler aileleriyle birlikte karar vermesinde fayda var.