Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi

25.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Puan Türü: MF-3 Yüksekokul;YGS-2
Eğitim Süresi: 4-2
 
PROGRAMIN AMACI
 
Beslenme ve diyetetik programının amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve beslenme sorunlarına yönelik araştırmalar yapmaktır.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Mesleğin ilerleyen yıllarda öneminin daha da artacağı göz önüne alınmalıdır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
•  Fen bilimlerine (özellikle kimya ve biyoloji) ilgi duyması
•  İletişim kurabilme yeteneğine sahip olması
•  İnsanlara yardım etmekten hoşlanması
•  Dikkatli ve sorumluluk sahibi olması
•  İş birliğine açık olması
•  Masa başı iş ortamında çalışmaktan hoşlanması gerekir.
 
PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER
 
Beslenme ve diyetetik programında eğitimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik, psikoloji, sosyoloji derslerinin yanı sıra beslenme biyokimyası, beslenme ilkeleri ve besinler, fizyoloji, anatomi, mikrobiyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması, toplum beslenmesi ve beslenme hastalıkları epidemiyolojisi, besin kimyası ve analizi, ana-çocuk beslenmesi, kurum beslenmesi, besin kontrolü, yönetim ekonomisi alanlarında dersler verilir. Üçüncü yılın sonunda sağlık ocakları ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde 6 hafta süreli halk sağlığında beslenme, son sınıfta bir yıl süreli hastane ve kurumlarda beslenme stajı yaptırılır.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Bu bölüm mezunları diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında, yataklı tedavi kurumları diyetisyenliği ve halk sağlığı diyetisyenliği yapabilirler. Eğitim kuruluşlarında beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak çalışabilirler. Araştırma ve endüstri kuruluşlarında ayrıca toplu beslenme yapan kuruluşlarda çalışabilirler.
Diyetisyenlik ülkemizde yeni gelişen bir meslek dalı olup okullarda, sosyal hizmet kurumlarında, hastanelerde, kreş ve yuvalarda çeşitli kamu ve endüstri kuruluşlarında diyetisyenlerin çalışmalarından yararlanma eğilimi artmaktadır. Bu yüzden iş bulma olanakları oldukça yüksektir.
 
Tercih edeceğiniz okul yurda yakınlığı önemlidir.Bunu göz önünde bulundurarak tercih yapmakta fayda var.