Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Alacağı Unvan:
Puan Türü: TM-3
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Avrupa Birliği İlişkileri bölümü, dünya ve özellikle Avrupa ile entegrasyon sürecinde bulunan Türkiye’de,  Türk kamu ve özel sektörüne katkılarda bulunacak, Türkiye – AB ilişkileri ve tam üyelik ile tam üyelik sonrası süreçteki görüşmeler aşamasında gerekli çalışmaları yapacak, nitelikli, dil bilen uzmanlar yetiştirmek ve ülkemizin çağdaşlaşma programına katkıda bulunmak amacıyla eğitim ve araştırma yapar.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Bu bölüm mezunlarının, önümüzdeki yıllarda, gerek kamu kesiminde gerek özel sektörde, özellikle uluslararası iş yapan kurumlarda, aranan elemanlardan olması beklenmektedir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
•  Ekonomi, hukuk, tarih, sosyoloji ve psikoloji alanlarına ilgi duyması
•  Düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilmesi
•  İyi derecede genel kültüre sahip olması
•  Yabancı dil bilmesi
•  İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
•  Sorumluluk duygusuna ve temsil yeteneğine sahip olması gerekir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü, uluslararası ilişkilerin yapısı, işleyişi, faktörleri konusunda, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler arasında bağlantı kurarak, uluslararası ilişkiler sisteminde yer alan olay ve olguların bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak kavram ve kurumları tanıtmak; uluslararası sistemi barışçıl ve insancıl yönde şekillendirmek ve AB’nin yapısı, işleyişi ve yönelimleri konularında eleman yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.
 
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümünü bitirenler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, AB Genel Sekreterliği gibi kamu kuruluşlarındaki OECD, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası kuruluşlara kadar değişik kademelerde görev yapabilirler.
 
Önceleri kız yurtların yemekhaneleri karma olarak hizmet verirken artık sadece kız öğrencilere hizmet vermektedir.