Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Alacağı Unvan:
Puan Türü: MF-1
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Uzaydaki gök cisimlerinin nitelik ve nicelik bakımından özelliklerini, konumlarını, hareketlerini araştırıp incelemeler yapabilecek ve ileri teknolojinin bu çalışmalarda kullanımını gerçekleştirebilecek nitelikteki teknik insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Astronomi, astronometri ve astrofizik olmak üzere iki anabilim dalına ayrılır. Astronometri, evrendeki gök cisimlerinin hareketlerini, genel özelliklerini ve konumlarını incelerken, astrofizik ise gök cisimlerini fiziksel özellikleri bakımından inceler.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Bu mesleğin iş olanakları ülkemizde uzay teknolojisinin gelişmesi ile birlikte paralellik gösterecektir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
•  Fen bilimleri  özellikle astronomiyle  ilgili  ve  bu alanda başarılı olması
•  Dikkatli, sabırlı olması
•  Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
•  Teknolojiye karşı ilgili olması
•  Hızlı sayısal düşünme gücü ve zihinsel yetenek sahibi olması gerekir.
 
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Astronomlar kısıtlı sayıdaki rasathanelerde çalışabilecekleri gibi çeşitli kurumlarda bilgisayar programcısı olarak, bilgisayar programlarının yazılımı ile ilgili görevleri yürütebilmekte, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı gözlemevlerinde çalışabilmektedirler.
 
Ülkemizde uzay teknolojisi henüz gelişmemiş olduğundan bu bölüm mezunlarının çok cazip iş bulma olanakları yoktur.
 
Özel yurtlar veya devlet yurtları çeşitli imkanlar sağlayarak öğrencilerin rahat bir okul dönemi geçirmektedir.