Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Alacağı Unvan:
Puan Türü: DİL-3
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Temel amaç Arap Dili ve Edebiyatı’nı kültür tarihiyle bir- likte öğreterek Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebiyatı hakkında gerekli bilgi ve donanıma sahip, Arap dünyasındaki edebi, siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri yazılı ve işit- sel olarak takip edebilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü ola- rak aktarabilecek yetkin dil uzmanları yetiştirmektir.
Bölümde Arapça Dil bilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi, Kültür Tarihi, Türkçe – Arapça ve Arapça – Türkçe Çeviri, Şiir Çevirisi, Modern Metinler gibi konularda dersler verilmektedir. Ayrıca öğrencilere çeşitli konularda kompozisyonlar yazdırılarak yazılı iletişim yetenekleri, şiir ve düz yazı türleri öğretile- rek iletişim becerileri geliştirilmektedir.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
•  Üstün akademik bir sözel yeteneğe ve belleğe sahip olması,
•  Sözlü ve yazılı iletişim gücünün iyi olması,
•  Sabırlı ve gelişime açık olması,
•  Dil öğrenmeye yatkın ve Arap Kültürü’ne ilgili duyması,
•  Çeviride kullanılan mikrofon, mobil mikrofon, kulak- lık, alıcı, folyo, tablo ve film gibi araç-gereçler hak- kında var olan teknolojiden haberdar olması ve bunları kullanabilmesi gerekir.
 
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
TRT, Diyanet İşleri Başkanlığı, dış ticaret, bakanlıklarının ilgili bölümleri, lojistik, hava yolu ulaştırma, elçilik ve konsolosluklar, devlete bağlı mesleki orta öğretim kurumlarında (imam hatip liselerinde) çalışma imkânı bulunmaktadır.
Bölümden mezun olanlar Arap ülkeleri ile ticaret ve iş hacmi olan bankalarda, ticari işletmelerde, lojistik şirketle- rinde, bakanlıkların ilgili birimlerinde, kütüphanelerde, müzelerde, üniversitelerin araştırma merkezlerinde, otelcilik ve turizm firmalarında çalışabilirler.
 
Erkek yurtlarının sunduğu çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerden tüm öğrenciler faydalanabilmektedir.