Aktüerya/Aktüerya Bilimleri Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
 
Bölümün Adı : Aktüerya
Puan Türü : YGS-1 (Aktüerya)
Puan Türü: MF-1 (Aktüerya Bilimleri) 
Eğitim Süresi : 4
Alacağı Unvan : Aktüer
 
AKTÜERYA / AKTÜERYA BİLİMLERİ
Aktüerya, sigortacılık tekniği ve buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorileri uygulayarak, rezerv ve kâr paylarını hesaplayarak, tarife ve teknik esasları hazırlayan aktüer yetiştiren bir bölümdür.
 
Çalışma Alanları:
 
Resmi gazetede yayınlanan “Aktüerler Yönetmeliği”ne göre hayat branşında faaliyet gösteren her sigorta şirketi,
 
Aktüerler Siciline kayıtlı bir aktüer çalıştırmak zorundadır. Mezunlar, özellikle sigorta şirketlerinde çalışabilecekleri gibi finans kuruluşlarında da çalışabilirler. Aktüer olabilmek için Hazine Müsteşarlığının yapacağı yazılı sınavda istenen ba- şarıyı göstermek gerekir.  Bu sınava matematik, istatistik, ekonometri veya aktüerya dallarında eğitim veren en az 4 yıl süreli bir yüksek öğretim kurumunu bitirenler girebilirler.
 
Ülkemizde sigorta sektörünün gelişmeye başlaması bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Özellikle sigorta şirketlerinde aktüer çalıştırma zorunluluğu olması bu bölüm  mezunlarına oldukça yüksek iş imkânı sunulmasına neden olmaktadır.
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi analizi, finansal piyasalar ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır. 
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
 
Sigortacılığın gittikçe artan önemi sigorta kesiminin ih- tiyaç duyduğu insan kaynağının artmasına neden olacaktır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
•   Analitik düşünme gücüne sahip olması
•   Ekonomi ve finans sektörüne ilgi duyması
•   Güncel olayları takip etmesi
•   Ekip çalışmasına açık olması
•   Matematik alanına ilgi duyması ve bu alanda ba- şarılı olması
•   Dikkatli, titiz olması
•   Ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmaması gerekir.
 
Öğrencilerin okul  dönemlerinde özel yurtlar veya devlet yurtları hizmet vermeye başlamıştır.